Tarptautinės LIONS klubų asociacijos uždaviniai

KURTI ir įtvirtinti savitarpio supratimą tarp tautų.

TALKINTI aiškinant ir įdiegiant teisingo vadovavimo principus ir pilietiškumą.

SKIRTI ypatingą dėmesį moralinei ir socialinei bendruomenės būklei.

VIENYTI klubus draugystės, bičiulystės ir savitarpio supratimo terpėje.

LAISVAI diskutuoti apie įvairiausias visuomeninio gyvenimo problemas, neliečiant religinių įsitikinimų ir politikos.

SKATINTI nesavanaudišką veiklą visuomenės labui, diegti aukštus etinius standartus komercijoje, gamyboje, privačiuose ir visuomeniniuose darbuose.