Judėjimas Lietuvoje

Tarptautinė LIONS klubų asociacija (LIONS Clubs International) – didžiausia, aktyviausia ir reprezentatyviausia visuomeninė klubinė organizacija pasaulyje. Šiuo metu 202 šalyse yra apie 44000 LIONS klubų, o juose – apie 1,3 milijono narių. Lietuvos LIONS klubuose šiuo metu yra 584 nariai, Lietuvos LIONS klubų apygardai D-131 2013-2014 m. vadovauja gubernatorė Kristina Vančienė.

Pavadinimas LIONS – tai angliškų žodžių „Liberty“ (laisvė), „Intelligence“ (intelektas), „Our Nations Safety“ (mūsų tautų saugumas) pirmųjų raidžių santrumpa. LIONS – lietuviškai reiškia “liūtai“, todėl dažnai klubų nariai taip ir vadinami. Beje, LIONS organizacijos ženkle yra pavaizduotos dvi į priešingas puses – praeitį ir ateitį - žvelgiančios liūtų galvos.

Lietuvoje LIONS judėjimas yra jaunas, pasidėjęs tik 1990 m.. Šiuo metu oficialiai inauguruoti ir priimti į tarptautinę LIONS klubų asociaciją 27 Lietuvos klubai: keturi Vilniaus, trys Kauno, trys Klaipėdos, Panevėžio, keturi Šiaulių, Telšių, Užpalių Nidos ir Jurbarko, Palangos, Vilkaviškio ir t.t. Iš 27 Lietuvos LIONS klubų 13 - Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Vilniaus „Sostinės“, Kauno „Tauro“ ir t.t. – yra vyrų, 5 klubai yra tik moterų – Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubas „Smiltė“, Šiaulių, Druskininkų, Mažeikių ir Palangos moterų LIONS klubai, kiti klubai – mišrūs. Moterys šiuo metu Lietuvos LIONS klubuose sudaro 29 proc. visų narių. Lietuvoje įsteigtas LIONS klubų laikinasis regionas (provisional region), jo pirmininku išrinktas buvęs Šiaulių LIONS klubo prezidentas ir buvęs Lietuvos LIONS klubų apygardos gubernatorius Juozas Pabrėža. 1999 m. gegužės mėn. buvo inauguruotas pirmasis LEO (jaunimo) klubas Klaipėdoje.

Pati svarbiausia LIONS klubų kūrimosi sąlyga yra ta, kad į klubą turi susiburti kuo įvairesnių specialybių ir profesijų žmonės, siejami tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir pasiryžimo pagal galimybes padėti kitiems, tai yra sąžiningai ir garbingai laikytis pagrindinio lionizmo principo ir šūkio „Mes tarnaujame!“. Iki šiol iš esmės Lietuvos LIONS klubai šį principą įgyvendina dviem keliais:
- padedami rėmėjų ir globėjų iš užsienio LIONS klubų;
- patys Lietuvos LIONS klubai rengia įvairias labdaros ir paramos akcijas: koncertus, vakarus, talkas, kitus renginius, organizuoja ir atlieka įvairius darbus.

Lietuvos LIONS klubai dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, pvz., LIONS QUEST, Jaunimo apsikeitimo vasaros stovyklose („Youth Exchange“), Jaunųjų baltų darbo praktikoje kitose šalyse („Young Balts in Practice“). Olandijos LIONS klubų apygardos D-110 iniciatyva Lietuvoje įkurtas PINNL (People in Need Need Lions) komitetas (jį sudaro 5 nariai iš įvairių Lietuvos LIONS klubų), kurio pagrindinis tikslas yra parinkti, įvertinti, aprobuoti ir pateikti Olandijos rėmimo fondui Lietuvoje įvairius rėmimo projektus. Jau prigijusios dvi gražios tradicijos:

- daugelis Lietuvos LIONS klubų kiekvieną pavasarį (balandžio-gegužės mėn.) vykdo akcijų ciklą „Aš noriu matyti pavasarį“;

- kiekvienais metais rugsėjo mėn. klubų nariai su šeimomis suvažiuoja į vykstačius teorinius ir praktinius Lietuvos LIONS klubų forumus ir klubų valdybos mokymus.

Skleisdami lionizmo idėjas, LIONS klubų nariai patys vysto ir plečia sugebėjimus, ryšius, diegia aukštus etinius standartus komercijoje, privačiuose darbuose ir visuomeninėje veikloje.