Naujienos

BAŽNYČIOJE ŠILDĖ GIESMĖS IR GERUMAS

Vasario pabaigoje (2018-02-23) Šiaulių rajono LIONS klubas tradiciškai kviečia geros valios žmonės susitelkti ir paaukoti truputį savo asmeninio laiko ir lėšų, kad kartu galėtų padėti tiems rajono žmonėms, kuriems tuo metu, labai reikia mūsų pagalbos.

Šį sykį renginio vieta buvo pasirinkta Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, kuri šiemet rudenį minės 85 konsekravimo metines. O parapijiečiai geru vardu prisimins jos statytoją, kleboną, kanauninką Vaclovą Dambrauską, kurio 140 gimimo metinės, taip pat bus švenčiamos šiemet. Dabartinis klebonas, monsinjoras Vytautas Kadys maloniai sutiko klubą priglausti, kadangi Šiaulių rajono kultūros centro pagrindinė renginių salė yra remontuojama. Tačiau bažnyčioje žiemą didžiulė problema – šildymas. Minimaliai šildant temperatūra joje siekia vos 6-8 laipsnius, o kai prieš renginį spustelėjo šaltukas, tai sukėlė „liūtams“ tikrą paniką. Juk dainininkams, kad ir pradedantiems minimali salės temperatūra turi būti ne mažiau 15 laipsnių. Koncertas, kurį turėjo surengti Šiaulių rajono kultūros centro mišrus choras „Melomanai“ ir profesoriaus Vladimiro Prudnikovo dainavimo klasės mokiniai, o  jiems akomponuoti turėjo profesorė Nijolė Ralytė,  taigi, reikėjo užtikrinti tą šilumos minimumą nors per galvą verskis. Verstis per galvą buvo privalu dar ir dėl to, kad visi labdaros  koncerto dalyviai dainavo ir grojo veltui, taip prisidėdami prie LIONS klubo organizuojamos gerumo akcijos.

Tačiau, LIONS klubas, atrodo, išsprendė šią problemą, jungtinėmis pastangomis su šilumos tinklais, bei įvairiais „liūtų“ klubo vyrų gautais šildytuvais, todėl renginio metu bažnyčioje buvo 15-16 laipsnių šilumos, kai lauke  žemiau dešimt ir dar įsisiautėjo tikra pūga.

Nei šaltis, nei pūga nesutrukdė geros valios Šiaulių miesto ir rajono, bei kuršėniškių noro ateiti, pabūti, pasiklausyti geros muzikos, pasidžiaugti puikiu bažnyčios apšvietimu ir padėti.

Šį kartą lėšos buvo renkamos daugiavaikei šeimai iš Pakumulšių kaimo Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos, taip pat numatant dalį lėšų skirti rajono vaikams sergantiems diabetu, bei tęsti hipoterapijos seansus klubo globojamiems vaikas iš Kuršėnų vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ neįgaliųjų grupių.

Prieš renginį visą pusvalandį bažnyčios vargonais besirenkantiems vakaro svečiams ir „liūtams“  grojo Kuršėnų parapijos vargonininkas. Bažnyčią įspūdingai apšvietė profesionalus apšvietėjas iš Vilniaus Ignas Vasiliauskas.

Vakaras prasidėjo klubo vyrų sugiedotu LIONS organizacijos himnu. Vyrai traukė himną, kaip niekada darniai, matyt bažnyčios aplinka įtakojo taip pasitemti.

Šio sezono klubo prezidentas Adolfas Kleinauskis savo kalboje akcentavo klubo ir organizacijos tarnystės idėją, bei priminė nuveiktus darbus, bei tai kas yra planuojama.

Lietuvos LIONS klubų distrikto gubernatorius Kazimieras Rimeikis pasveikino susirinkusius ir paskelbė, kad LIONS organizacija 2017 metais buvo paskelbta geriausia pasaulyje pagal tai, kaip yra teikia parama ir kaip efektyviai tai veiklai yra telkiamos bendruomenės visame pasaulyje, bei palinkėjo sėkmės toje nelengvoje tarnystėje.

Kuršėnų klebonas monsinjoras V. Kadys citavo Šv. Raštą ir kvietė dalintis ir padėti, bei džiaugėsi „liūtų“ daromais darbais, bei dėkojo prie to prisidedantiems geros valios žmonėms susirinkusiems bažnyčioje.

Po to sekė koncertas, daina sekė dainą, giesmė, giesmę, arija, ariją. Dainavo „Melomanai“, dainavo profesoriaus V. Prudnikovo mokiniai ir „liūto“ Giedriaus dukra Greta Keraitė, daug prisidėjusi prie to, kad renginys būtų toks geras koks buvo, dainavo su jais. Pabaigoje uždainavo ir pats profesorius, o visai pabaigoje, uždainavo kartu su mokiniais. Žiūrovai negailėjo ovacijų, „bravo“ šūksnių.

Pasibaigus koncertui klubo prezidentas Adolfas su klubo sekretoriumi Petru dalijo padėkas, puokštes gėlių dalyviams, „Kuršėnų vyniotinį“ dainininkams, bei kitas saldžias dovanas, dėkojo susirinkusiems.

Klubo vyrai prie išėjimo dėkojo atėjusiems ir paaukojusiems svečiams, kaimyninių miestų LIONS klubų nariams ir narėms, kurie pagerbė savo brolius solidariu apsilankymu.

Lauke siautėjanti pūga, ko gero nedarė didelio įspūdžio, nes žymiai didesnis įspūdis buvo bažnyčioje, ir šaltis buvo nebaisus, nes visus sušildė bendras gerumo, gero darbo apsiektas tikslas.

Vos radęs užpustytą po renginio mašiną raštininkas Jonas.

 


grįžti