Naujienos

KURTUVĖNUOSE, HIPOTERAPIJOS PAMOKOJE

2017 metų spalio 24 dienos pavakare, smagiai lėkėme senu traktu nuo Kuršėnų link Kurtuvėnų. Traktu, kuriuo buvo keliaujama, ko gero nuo XV ar XVI amžiaus, vedusio iš Kuršėnų link Beržynų, kaip administracinio valsčiaus centro, ar link Varnių (Medininkų), kaip bažnytinio centro, ar pagaliau XIX amžiaus pabaigoje daugiau atvirkštine tvarka buvo keliaujama į Kuršėnų geležinkelio stotį..., bet ne apie tai sukosi kalba. Nors buvo kalbama ir apie istoriją...

 Kurtuvėnuose Šiaulių rajono LIONS vyrai turėjo susipažinti su hipoterapija, netradicine medicina, kurioje yra „gydoma“, bendraujant, jodinėjant su žirgais.

Mus čia pasitiko pats Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis, kadangi į jo valdas atvykome ir Šiaulių universiteto hipoterapijos centro atstovės.

Buvo me nuvesti ir praktiškai stebėjome Kuršėnų vaikų lopšelio-darželio „Eglutės“ neįgalių vaikų grupių auklėtinių, kuriuos daugelį metų klubas remia, hipoterapijos seansą.

Mūsų globotiniai jodami ant žirgų mojo mums, šypsojosi ir džiaugėsi, o kartu su jais džiaugėmės ir mes, skyrę dalį per labdaros renginį surinktų lėšų hipoterapijai.

 Po to jaukioje hipoterapijos centro konferencijų salėje rajono LIONS klubo nariams buvo pristatyta hipoterapijos idėja, gydymo pobūdis, gydymo poveikis ir kiti naudingi dalykai, kuriuos sergantis įvairiomis ligomis žmogus gauna iš žirgo, jodinėdamas juo.

 Pabaigoje susitikimo Šiaulių universiteto hipoterapijos centras ir Šiaulių rajono LIONS klubas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

 Kurtuvėnų regiono parko direktoriui ir Šiaulių universiteto hipoterapijos centro atstovei buvo padovanota po knygą, pabendrauta, pasidžiaugta tuo, kad suvieniję jėgas galime nors truputį padėti žmonėms, vaikams, tėvams, pasijusti geriau, turėti viltį...

 Važiuojant atgal į per sutemų apgaubtus laukus, kalba vis sukosi apie žirgus, apie vaikus, ir apie istoriją..., na kaip be istorijos, kai važiuoji senu traktu iš Kurtuvėnų į Kuršėnus, esi tiesiog pasmerktas kalbėti apie praeitį...

 

Kurtuvėnuose buvęs ir daug sužinojęs apie hipoterapiją Jonas.


grįžti