Naujienos

Parama nelaimės ištiktiems

Mums   skirtas  laikas gyventi,  mylėti ir džiaugtis  tuo  ką  darom  sau, ką darom  kitiems. Bet mes niekad nežinom  kiek mums  jo, to laiko,  duota. To nežinojo nei  Filipinų, nei  Rygos žmonės. Todėl Šiaulių rajono LIONS klubas prisideda prie Lietuvos LIONS klubų asociacijos iniciatyvos remti “Filipinų nelaimės  ištiktus” ir “Rygos  nelaimės  aukas”.

 


grįžti