Naujienos

PENKTASIS LABDAROS RENGINYS

Šių metų vasario 24 dieną Šiaulių rajono kultūros centro salėje Kuršėnuose klubas organizavo jau penktąjį labdaros renginį, turint tikslą surinkti lėšų ir skirti jas likimo nuskriaustiems rajono gyventojams.

Iki renginio klube buvo ne kartą svarstoma kam skirti lėšas ir preliminariai buvo nutarta, kad dalis surinktų lėšų bus paaukota Jūratės ir Eugenijaus Keraminų Šv. Teresės šeimynos buvusios Užpaliuose ir globojusios 12 vaikų būsto atstatymui, kuris, visiškai sudegė per didžiulį gaisrą.

Taip pat numatoma skirti dalį lėšų cerebraliniu paralyžiumi sergančių vaikų stovyklai, bei Kuršėnų lopšelio – darželio „Eglutė“, kurį klubas globoja, jau daugiau negu dešimt metų, neįgalių vaikų grupėms. Be to klubas per metus gauna ne vieną prašymą dėl paramos. Atsižvelgiant į LIONS asociacijos nuostatas ir paramos kryptis, klubas priima sprendimus paramos klausimu.

Šių metų renginys išlaikė, iš dalies panašų formatą, tik pradžioje buvo sumanyta pradėti nuo mūsų draugų iš Pavenčių dienos centrą sutrikusio intelekto asmenims ir su Šiaulių centro poliklinikos Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro globotinių eksponuojamos parodos peržiūra ir darbelių įsigijimu, bei pabendravimu prie arbatos, kavos puodelio.

Saldžiais priedais renginį tradiciškai ir geranoriškai parėmė UAB „Saldinta“ ir UAB „Labnora“. O svečius vaišinti padėjo M. Kušnerovos „Pušyno“ kavinės personalas.

Pinigais, ženklia suma renginį parėmė UAB „Sauduva“.

 

Pasivaišinus svečiai buvo sukviesti į salę ir oficialioji dalis prasidėjo LIONS organizacijos himno giedojimu.

Renginio vedėja L. Lukaitė pristatė LIONS organizaciją ir pakvietė sveikinimo kalbą tarti 2016-2017 m. sezono prezidentą J. Kiriliauską, kuris kalboje akcentavo, organizacijos šimtmetį, tikslus ir darbus pasaulyje, Lietuvoje ir rajone, padėkojo susirinkusiems, paaukojusiems dalį lėšų klubo geriems darbams, o pabaigoje pakvietė tolimesniems darbams: „baigdamas savo kalbą, ir dėkodamas už jūsų gerumą, už dosnumą ir supratingumą ir apsisprendimą aukoti, o kartu ir darytis turtingesniais, geresniais ir dvasiškai stipresniais. Kviečiu ir toliau laikytus tų gilių mūsų krašto tradicijų kartu su mumis švenčiančiais LIONS judėjimo šimtmetį,  ir taip pat kartu darydami gerus ir prasmingus darbus vieningai, nesusiskaldę, nesipykdami, bet vieningi ir stiprūs  pasitikime artėjantį mūsų valstybės šimtmetį“.

LIONS klubų vardu susirinkusius sveikino LIONS klubų Šiaulių zonos koordinatorė L. Kasparė, kuri palygino 1917 metais gimusius du reiškinius: LIONS organizaciją JAV ir Spalio karinį perversmą organizavusius bolševikus, bei lyginio „liūtų“ vienijančią veiklą pasaulyje ir bolševikų skaldančią ir naikinančią žmogiškumą.

Baigdama kalbą klubui padovanojo visą maišą pliušinių meškiukų įpareigodama juos padovanoti tiems, kam labiausiai reikia.

Sveikinimo žodį tarė ir Šiaulių rajono meras A. Bezaras, pabrėždamas, kad tokia veikla yra prasminga rajono gyventojams ir dėkojo klubo vyrams už tarnystę, klubo prezidentui padovanodamas knygą – albumą.

Kuršėnų parapijos klebonas V. Kadys savo kalboje palinkėjo visiems tą vakarą susirinkusiems dalyviams, krikščionimis būti labiau savo darbais, o ne žodžiais, taip pat primindamas, kad įr dabartinis popiežius priklausė „Rotary“ organizacijai, kuri užsiiminėja panašia veikla.

Po oficialių kalbų prasidėjo spektaklis „Arabiška naktis“, kurios režisierius garsus, pasaulyje ir Lietuvoje gerai žinomas C. Graužinis. Spektaklis apdovanotas aukščiausiu Lietuvos teatro apdovanojimu „teatro oskaru“ „Auksiniu teatro kryžiumi“, taip pat skynęs laurus ne viename tarptautiniame teatrų festivalyje.

Savo turinių, scenografija ir plastika vertęs žiūrovus ne tik džiaugtis reginiu, bet dar ir pasijungti intelektą, vaizduotę.

Spektaklis pasakoja apie pirmo bučinio kerus ir baimes panardinantis į svaigų, lyg „Tūkstančio ir vienos nakties“ pasakos sapną ir klampų pasąmonės srautą, kuriame žmogaus jausmai veikiami nesąmoningų struktūrų įkalina jį vaizduotės siaubuose ir buitiniame komizme. Erotizmą pakeičiant nevaldomu seksu, ar bausmę už uždrausto paragavimą ir kritimą į prarają...

Ko gero tai buvo aukščiausio meninio lygio spektaklis parodytas Kuršėnuose per paskutinį dešimtmetį.

Tradiciškai atsistojusi salė padėkojo artistams, o prezidentas įteikė padėkos raštą, gėlių, keramikos suvenyrų, kuriuos padarė klubo narys V. Anglickis, bei įteikė „originalaus‘ „Kuršėnų vyniotinio“. Buvo padėkota ir rėmėjams.

Išeinančius po renginio svečius klubo vyrai palydėjo įteikdami po skirtuką – kalendorių, kuriame buvo dar kartą parašyti žodžiai „Ačiū už jūsų gerumą“...

 

 


grįžti