Naujienos

KUR TA „PALANGIKĖ“?

Klubo parkelio, prie  vadinamosios „Palangikės“ Kuršėnuose tvarkymas rudenį po truputį įgauna tradiciją, kadangi pernai metais čia buvo pastatytas akmuo, ką ten akmuo, visas Puntuko antros kartos pusbrolis (anot vieno liudininko su kartus tiek įkastas į žemę, kaip koks „suakmenijęs aizbergas“), kurio neįmanoma nepamatyti, nei einant, nei važiuojant, o gal ir skrendant. Ir dar su rimtais užrašais, kieno ir kas čia čia su pretenzija įsiamžinti sugalvojęs, tai jau niekas čia gal ir nemaišys su sabonišku Lidl'u, kuris „visur taip plačiai veikia“ (kaip sakė močiučių Palangą).

Išvakarėse su parkelio projekto autoriumi ir neoficialiu „direktoriumi“ (rašau kabutėse, nes R. B. kukliai prašė taip skambiai nevadinti), apžiūrėjom, apvaikščiojom, po aukštas žoles pabraidėm ir nusprendėm, kad dar reikia ąžuolų. Kažkaip prisisodinom visokių medžių, o girių karalių ąžuolų nėr. Todėl tą padėtį reikia taisyti, juk čia „liūtų“ parkelis.

Taigi, spalio 18 dieną po darbų sulėkė Raimondas su sūnumi, o sūnus su trimeriu žolei pjauti, Martynas, Vismantas ir Giedrius ir esmi Jonas. Čiupom sodinti ąžuoliukus visokiais rakursais bandydami įsivaizduoti kaip jie atrodys kai užaugs.

Giedrius filosofiškai pamąstė, ar spės mus praaugti tie medžiai galiūnai, bet prieš tai dar atmatavo plačiais žingsniais atstumą nuo aukštos įtampos laidų, reikia mat standartų laikytis, ne arčiau 25 metrai. Jo kolegos jau į mūsų parkelio pusę pavėsinę prisakė perkraustyti, tai dabar jau ir pirma altana mūsų parke yra.

Besodinant buvo nuspręsta, kad kitais metais reikės patankinti medelių tolimesnėje parkelio dalyje, kad būt kaip reikia.

Pabaigę darbą į savo pavėsinę nuėję pradėjome aptarimą padaryto darbo atlikti, kai jau prietemoje atžybsėjo su dviračiu Marius (mat jam vaikas susirgo ir negalėjo laiku prisidėti), o jau beveik viską sutarus ir likus piniginius klausimus aptarti pasirodė ir klubo finansininkas Audrius.

Jau buvo pravažiavęs mūsų parkelį ir netoli Pakumulšių nuvažiavęs ieškoti „Palangikės“, geria, kad žmogus susiprotėjo paskambinti iš ten, o ne prie Darbėnų kokių, o tai paskui būtų reikėję labai ilgai laukti.

Bet sulaukus ir aptarus klubo finansinę padėtį, pavesta įpareigoti iždininką, papildyti iždą mūsų mokesčiais.

Tokia skambia nata baigėsi parkelio tvarkymas ir su dar vienu geru darbu, dar 15 pasodintų ąžuolų pagražinę savo bendruomenės viešąją erdvę vyrai išsisklaidė vakaro sutemose į savo gyvenimus.

Prisodinęs ąžuolų raštininkas Jonas.


grįžti