Naujienos

MES TARNAUJAM...

Ketvirtąjį, Šiaulių rajono LIONS klubo labdaros renginį aprašyti norisi pradėti, mūsų himno priedainio eilute, kadangi juo paprastai pradedamas labdaros vakaras. Šį sykį vykęs vasario 26 dienos pavakare, tradiciškai Kuršėnuose, kultūros centro salėje.

Tačiau iki pradžios renginio, dar buvo įdėtas milžiniškas darbas, prasidėjęs dar vasarą važiuojant iš Mingės, iš LIONS klubų valdybos posėdžio, svarsčiusio ateinančio sezono darbus. Tada, grįžtant kalbėta buvo apie renginio formą.

Po to, nuo rugsėjo iki vasario buvo dirbama, ieškoma, organizuojama, tariamasi, ir derinama ir dėliojama, ir visa ta veikla suskamba toje vienoje eilutėje, atsistojus prieš salėje susirinkusius, pakviestus Šiaulių krašto žmones: „Mes tarnaujam...“. Ta tarnystė yra įpareigojanti ir mobilizuojanti mus, o visų žmonių susitelkimas – pagalba, kurios sulaukiame iš ateinančių į mūsų renginį, aukojančių savo asmenines lėšas, įkvepia Šiaulių rajono LIONS klubo vyrus, tęsti pradėtus darbus, ir visiems susitelkus padėti žmonėms, kuriems dažnai, vieniems yra per sudėtinga įveikti likimo pateiktus sunkumus.

Ketvirtasis labdaros renginys buvo organizuojamas paremti Kristupui Jakštui, Gabrielei Bitinaitei ir Justinai Alėjūnaitei. Apie juos renginio pradžioje buvo parodytas, trumpas filmas, jie visi buvo tą vakarą salėje kartu su mumis.

Šio sezono klubo prezidentas Martynas Rusteika savo padėkos kalboje padėkojo susirinkusiems už gerumą, pakviesdamas iš toliau stiprinti tradiciją padėti vieni kitiems, būti tokiems dosniems ir geraširdžiams, atsiliepti į kitų nelaimes, nes tik taip iš tikrųjų galėsime jausti saugūs gyvendami vieni šalia kitų.

LIONS organizacijos, šių metų gubernatorius Linas Slušnys, džiaugėsi lionizmo dvasia ir jos daromais gerais darbais įkūnijančiais organizacijos buvimo prasmę ir esmę – laisvė, intelektas savo tautos saugumas, slypinčius pačiame „liūtų“ pavadinime.

Rajono meras Antanas Bezaras įteikdamas klubui ir jo prezidentui padėką už kilnią veiklą stebėjosi, kad tiek rajone yra šeimų, kurioms reikalinga pagalba, ir džiaugėsi, kad klubas prisideda spręsdamas šias problemas.

Kuršėnų klebonas Saulius Paliūnas citavo Šv. Evangeliją, kurioje prasmingai kalbama apie dalijimąsi ir pagalbą silpnesniam, pabaigoje įvardindamas LIONS klubo vyrus turtuoliais dvasioje.

Po sveikinimo ir padėkų kalbų vyko koncertas. Pirmoje dalyje pasirodė 1996 metais įkurtas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų „Spalvų muzikos orkestras“, vadovaujamas Natalijos Pugačienės ir Ilonos Būdavaitės. Su juo kartu grojo ir Kuršėnų dienos centro sutrikusio intelekto asmenims nariai, o mūsų pirmojo labdaros renginio žvaigždutė Benigna dainavo dar ir porą dainų.

Salė ovacijomis ir atsistojusi dėkojo orkestrui ir jos vadovėms, nes šis kolektyvas, veikė visus įkvepiančiai ir optimistiškai pasižiūrėti į kasdienybę ir mus ištinkančias problemas, o kartu permąstyti požiūrį į žmogų kaip tokį, ir jo galimybes, net ir turint fizinių ar kitokių sveikatos sutrikimų.

Paskutinę orkestro atliekamą G. Paškevičiaus dainą „Mano kraštas“ salė dainavo kartu su solistu.

Pertraukos metu, tradiciškai visi buvo pakviesti apžiūrėti parodą – pardavimą, kur savo darbus eksponavo ne tik mūsų klubo partneriai iš VšĮ Kušėnų dienos centro sutrikusiems asmenims, bet ir iš Šiaulių psichikos sveikatos centro.

Savanoriai iš Jaunimo centro dalijo specialius sausainius su linkėjimu viduje ir su organizuojamos po renginio loterijos numeriu, renginio dalyviams.

Susirinkę žmonės vaišinosi kava, arbata, sausainukais. Čia mums talkino, galime drąsiai sakyti mūsų klubo draugė Margarita Kušnerova, o sausainukais renginį parėmė smaližiams gerai žinomos Kuršėnų įmonės UAB „Labnora“ ir UAB „Saldinta“.

 

Po pertraukos pasirodė ir solidusis vyrų ansamblis a capella „Quorum“, kurio atlikėjai ne tik dainavo, grojo, net ir šoko, bet ir patys labai linksmai koncertą vedė, pristatinėjo dainas, vieni kitus ir pasakojo apie savo sėkmes ir nesėkmes gastrolių ir festivalių metu.

Buvo atliekamos įvairių pasaulio valstybių dainos, nuo Jungtinės Karalystės, Airijos, Suomijos, JAV, Meksikos iki Moldovos, Gruzijos ir Lietuvos – nuo Klaipėdos iki Vilniaus stogų.

Vakaro dalyviai buvo sužavėti koncertu ir atsistoję ilgai plojo muzikantams.

 

Po koncerto buvo padėkota visiems prisidėjusiems prie renginio. Ypač malonu buvo matyti nepailstantį mūsų renginių vedėją – talismaną Joną Radzevičių, kuris savo šmaikščiomis pastabomis, palaikė gerą nuotaiką ir renginio rimtį bei įteiktė jam knygą apie Kuršėnus ir kaušą, kaip teigė dovanodamas jį Martynas, „kabinti iš gyvenimo dideliais kaušais“ džiaugsmą.

Loterijoje, kurioje buvo 12 vertingų prizų (tiek metų Šiaulių rajone gyvuoja Šiaulių rajono LIONS klubas), iš jų net penki „Quorum“ kompaktiniai diskai su atlikėjų parašais. Laimingųjų numerius traukė mūsų mažoji coliukė Benigna, o laimėjusius kalbino J. Radzevičius.

Renginys baigėsi, jo dalyviai skirstėsi pasisėmę gerų emocijų, gero bendruomeniško pasibuvimo kartu. Klubo vyrai dėkojo visiems parodžiusiems gerą valią žmonėms, išlydėdami spaudė rankas, sakydami iki kitų metų.

Dėkojo ir renginį aplankiusiems broliams ir sesėms iš Telšių, Šiaulių vyrų ir moterų LIONS klubams.  

 

Jonas Kiriliauskas


grįžti