Naujienos

„LIONS“ KLUBO GIRAITĖ

Tarptautinė „LIONS“ organizacija į Lietuvą atnešė, sovietmečiu visuomenės primirštą „tarnystės“ principą. Jis reiškia tai, kad žmonės susibūrę į visuomeninę organizaciją, siekia tarnauti savo bendruomenei. Tai ypač svarbu „liūtams“, kurių himno priedainis prasideda „Mes tarnaujam...“

Šiaulių rajono žmonės jau gerai žino rajono „LIONS“ klubo darbus, organizuojant pagalbą likimo nuskriaustiems žmonėms rajone, šalyje ir net pasaulyje, nes klubas yra skyręs paramos ir nukentėjusiems Rygoje, per prekybos centro griūtį, ir Filipinų cunamio aukoms aukota...

„Liūtai“ yra neabejingi ir mus supančiai aplinkai.

Prie Agailių bažnytėlės žaliuoja klubo pasodinta ąžuolų giraitė, kuri yra atidžiai prižiūrima klubo narių.

Dabar užsimota Kuršėnuose prie kuršėniškių vadinamos „Palangikės“ pasodinti didesnę ir gražesnę giraitę, kurioje būtų įvairesnių medžių, ir kad ta anksčiau buvusi apleista teritorija taptų vieta, kur būtų galima pasivaikščioti, pasėdėti, pailsėti, o gal būt ir pasportuoti.

2013 metais rudenį klubo vyrai pasodino kelis šimtus pušaičių, gudobelių ir kitokių medelių.

2014 metais sodinimo akcija vyko dar kartą ir buvo atsodinti neprigiję, ar kitaip nunykę medeliai, bei pasodinta naujų.

2015 metais „liūtai“ „atritino“ didžiulį akmenį, kuriame iškalė pasižadėjimą kuršėniškiams, prižiūrėti ir puoselėti giraitę, kad ji po kurio laiko taptų traukos objektų.

Visa veikla yra vykdoma asmeniniu, laisvu laiku, niekieno neprašant, toks ir yra tarnystės principas.

Tarpukario Lietuvoje visuomeninės organizacijos irgi veikė tokiu principu, imdavosi tvarkyti miestą, puošti jį. Kuršėnuose šauliai pastatė paminklą, kitos organizacijos sodino parką, rengė futbolo stadioną ir kitus miestelėnams skirtus darbus.

Tegul būna „LIONS“ pavyzdys, kitoms organizacijoms, nes Kuršėnuose yra nemažai viešų vietų, kuriose galėtų skleistis geroji bendruomeniškumo dvasia tarp mūsų ir mums.

 

Jonas Kiriliauskas, „LIONS“ klubo sekretorius 


grįžti