Naujienos

Bendradarbiavimas su kolegomis iš Liepojos

Prieš metus Viešojoje įstaigoje „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ buvo apsilankę kolegos iš Liepojos miesto „Savarankiškų gyvenimo namų“ ir „Dienos centro sutrikusio intelekto asmenims“, pasidalinti darbo patirtimi, darbo metodais. Liepojos „Savarankiškų gyvenimo namų“ vedėja lietuvė Virginija Stankuvienė, tad nebuvo problemų dėl kalbos barjero. Vedėja Virginija skaidrėse parodė jaunimo namus ir papasakojo kokiu principu vykdoma veikla. Dienos centro vedėja Evita Anuze papasakojo kokius taiko darbo metodus dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis.

Kolegos iš Liepojos pakvietė mus atvykti pas juos, svajojome apie tai ir Šiaulių rajono LIONS klubas mums padėjo šią svajonę įgyvendinti. Rugpjūčio 28 dieną apsilankėme Liepojoje. Pažintinėje kelionėje dalyvavo viešosios įstaigos lankytojai, darbuotojai, tėvai/globėjai ir kartu vyko šių metų LIONS klubo prezidentas Martynas Rusteika ir Raimondas Bernotas. Jie talkino mamoms, kurių vaikai vežimėlyje, reikėjo juos įkelti/iškelti iš autobuso.

Įdomu buvo dar kartą išgirsti ir jau vizualiai pamatyti „Savarankiškus gyvenimo namus“, socialinių paslaugų teikimo modelį asmenims su negalia  (negalios įvairios), sužinojome, kad tokių įstaigų Liepojoje yra 14. Jų modelis toks, apgyvendina neįgalius asmenis Jaunimo namuose, socialiniai darbuotojai jiems parengia socialinių įgūdžių programas – paruošia juos socializacijai į visuomenę, į darbo rinką. Vedėja Virginija Stankuvienė džiaugėsi, kad bendradarbiaujant su darbo birža pavyksta įdarbinti asmenis, kurie turi lengvą neįgalumo lygį. Neįgalieji gyvena po vieną,  poromis, šeimose.

Apsilankius Dienos centre sutrikusio intelekto asmenims, pamatėme, kad dienos globos socialinių paslaugų teikimo modelis kažkiek panašus į mūsų įstaigoje teikiamų paslaugų modelį. Bet darbo patirtimi buvo kuo pasidalinti. Padainavome visi kartu lietuvišką dainelę ir smagiai atsisveikinome, nusprendę pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Tokie susitikimai reikalingi, kaip kalbėjo ir Martynas Rusteika, tai yra ko pasimokyti, juk kiekvienoje įstaigoje, o ypač kitoje šalyje socialinių paslaugų tinklas veikia skirtingai, kuo daugiau bendradarbiausim su panašiomis įstaigomis, tuo paprasčiau bus vietoje įgyvendinti ir sukurti tokią aplinką kuri padėtų Šiaulių rajono neįgaliems asmenims socializuotis visuomenėje.


grįžti