Naujienos

VALDYBA PRADEDA 2015-2016 METŲ SEZONO DARBUS

 

Saulėtą šeštadienio (07-25) popietę į Lietuvos Veneciją, į Minijos kaimą pamary suvažiavo Lietuvos LIONS klubų vadovybė – VALDYBA, su pačiu gubernatoriumi Linu priešakyje.

Tiesa, gubernatorius, bei Artūras su sekretore buvo atvykę, bene, iš vakaro, nes malonu pasilepinti svetingoje liūtės Aidos viloje.

Nuostabi aplinka ir tokia pat šeimininkė įkvėpė valdybą dideliems darbams, kurie laukia „liūtų klubų“ ateinantį sezoną.

Atvykstantiems šeštadienį teko spręsti dilemą, kuris krantas yra dešinysis ir du iš trijų atvykusių valdybos narių nusprendė teisingai, tačiau penkto kilometro stulpelio nepastebėję pravažiavo, grįžo atgal ir galiausiai, rado, o vienas vis tik pasirinko kairį krantą ir gubernatoriui teko įdėti daug navigacinių pastangų, kad Kazys rastų posėdžiaujančius.

Posėdis prasidėjo puikiais šeimininkės Aidos nacionalinio paveldo pietumis, kurių metu buvo diskutuojama, apie geriausius pasaulio steikus, ispaniškus irgi japoniškus visokius, apie gėrybes ant stalo ir aplinkinių ūkininkų gebėjimus žemės ūkio srityje, šiuose potvynių „kamuojamuose“ laukuose.

Kitoje pusėje vilos, irgi verandoje prasidėjo įvadinis valdybos posėdis.

Gubernatorius Linas informavo susirinkusius apie pasaulinę LIONS konvenciją vykusią Honolulu, apie naują vadovą iš Indijos, apie kitų pasaulio distriktų dydžius ir lietuviškojo mažumą. Bet ilgai nekankino to forumo smulkmenomis, nes darbotvarkė numatyta didelė.

Pirmiausia, buvo išsidalyta pareigomis ir atributika (ženkliukai, bloknotai etc.), kurių užteko visiems, o kai ne kuriems dar ir ne po vienas. Sudėtingiausia buvo su iždininko pareigybe, mat skaičiuoti ne savus pinigus, pagal senolių pastebėjimus, reiškia vieną – senatvėje drebės rankos, todėl nuspręsta pasmerkti tam darbui (o gal ir piktam likimui) neatvykusį į posėdį valdybos narį, bet ne kaip bausmę (taip buvo diskutuojama valdybos narių), ne, kaip paskatinimą dalyvauti posėdžiuose.

Kitas klausimas buvo darbų pasiskirstymas maratono bėgime Varšuva-Kaunas-Ryga, kuris vadinasi „Freedom charity run“ (700 kilometrų), kuris startuos rugsėjo 3 d. ir finišuos rugsėjo 12 d.

Vilniškiams kilo klausimas, kodėl ne per sostinę bėgama, kauniškiai atsakė, kad čia jums ne rail Baltica, todėl šiauliškiams klausimas net nekilo, kodėl ne pro Šiaulius.

Bet renginį Lietuvoje globoja prezidentas V. Adamkus, o tai reiškia, kad reikia „liūtams“ pasitempti ir priimti bėgikus Marijampolėje, Kaune, Kėdainiuose ir Panėvėžyje, pamaitinti ir pastogę suteikti.

Valdyba rado sutarimų ir sąlyčio taškus po kurių tapo aišku, kad bėgimas įvyks, bėgikais bus pasirūpinta.

Tam pritarė net „balsas nuo stalo“, mat vienas valdybos narys iš Panevėžio dalyvavo posėdyje telefonu, retkarčiais prabildamas ir tuo visą valdybą išgąsdindamas, nes kalbantis stalas nėra įprasta net ir šiandieninėje medijų įvairovėje, ko gero, iš stalo trykštantis vynas taip negąsdintų, kaip nutiko „Fauste“ vienoje užeigoje, kaip tas balsas: „ar galiu įsiterpti?“ Ir valdyba krūptelėjusi susmeigia akis į stalą, o gubernatorius atsilošęs savo fotelyje, leidžia įsiterpti.

2015 metų „tulpių akcijai“, kurios esmė rinkti lėšas (pernai lėšos buvo skirtos medicininės įrangos ligoninei pirkti) dalijant šias taures gėlytes geros valios žmonėms, iš esmės buvo pritarta, be didelių diskusijų, nebent valdybos narys Artūras padaręs eilinę pastabą, užsitarnavo koordinatoriaus pareigas.

Ilgiausia diskusija įsiplieskė, pradėjus svarstyti LIONS Quest dešimtmečio jubiliejinio paminėjimo. Rėmėjai, vieta, pranešėjai, atlikėjai, dalyviai ir kiti dalykai buvo aptariami su literatūriniais nukrypimais į Lietuvą, į dešimt metų veiklos apžvalgas, į publikavimus metodinių priemonių.

Galiausiai nuspręsta minėjimas bus bet kokia kaina.

Šiųmetis Lietuvos LIONS forumas bus Vilniuje, bus eisena, bus vakarienė su šokiais, bus dalyvio mokestis 40 eurų, ir nebus Belmonte, kaip siūlė „kalbantis stalas“, ir dalyvių turi būti ne mažiau du šimtai.

Valdybos darbo planavimas ir likę klausimai buvo svarstomi pagreitintu būdu, mat pas šeimininkę Aidą atvyko visas būrys svečių, kur turėjo įvykti tikro garso koncertas ir susirinkę svečiai siuntinėjo valdybai įvairias užuominas, greičiau baigti posėdį, kad ir kaukazietiškos bandelės arba porcelianinis naktinis puodukas, bet gubernatorius tvirtai vairavo valdybos laivelį tarp šių „nekantrių rifų“, kaip ir dera tikram, rimtam ir solidžiam tokios pat organizacijos vadovui.

Nuspręsta, vieną valdybos posėdį susiorganizuoti kartu su Europos LIONS forumu Vokietijoje, nes nuskristi ten ir atgal yra pigiau negu vykti su paslaugiai pasiųlyta gubernatoriaus mašina.

Kitus posėdžius organizuoti regionuose. Pavyzdžiui Šiauliuose „Havanoje“ (ne atvirkščiai).

Tų posėdžių organizuoti keturis.

Likę du klausimai buvo smulkmenos.

Posėdis baigėsi.

Prasidėjo koncertas.

Valdybos nariai atsigėrė gaivių gėrimų, persimetė keliais žodžiais ir kas pakilo važiuoti į savo regionus, kas muzikos klausytis, kas valtį irkluoti, nes aplink juk vasara, kviečianti pailsėti, ne tik rudens darbus planuoti.

 

Posėdyje dalyvavęs, ne valdybos narys, bet „liūtas“ Jonas Kiriliauskas iš Šiaulių rajono klubo.


grįžti