Naujienos

PATAIKYTI GALI VISI...

Gegužės 29 - osios vakare nedidėlė dalis „liūtų“ susirinko į svetingą brolio Juozo sodybą, kažkur garsiose praeitimi Bubių krašto žemėse, ką tik nužydėjusiame, bet nuo to nei kiek nepraradusiame pavasariško grožio sode.

Juozas pasitiko visus su džiaugsmu kviesdamas įsikurti kur kam patogiau ir ruoštis į pirtį iš kurios kamino linksmai kilo melsvas dūmelis.

Oficialios dalies metu, kadenciją baigiantis prezidentas Raimondas skaitė ilgą ir monotonišką metų veiklos ataskaitą, be jokių lyrinių nukrypimų, iš kokių trijų ranka rašytų ir braukytų lapų, kurioje, su buhalterio tikslumu minėjo pinigų sumas, bet veikloje kažkodėl tai dominavo vizitai pas „liūčių“ moterų klubus.

Kodėl taip nutiko nesivargino paaiškinti, tik paslaptingai šypsojosi.

Bet ir šiaip, pasirodo, daugybė gerų darbų buvo nuveikta, paremta ir nelaimės ištiktų ir šiaip, kažko stokojančių žmonių, ne tik suorganizuotas labdaros renginys, ar sudalyvauta rotariečių sporto varžybose.

Ataskaita buvo priimta vienbalsiai, su visokiais komentarais ir pagarsinimais, kad ir apie brolio Martyno, pradėtą karjerą visos Lietuvos LIONS klubų organizacijoje – išrinktas, mat, buvo į gubernijos valdybos narius!

Su kuo visi nuoširdžiai ir sveikino.

Sveikino brolį Martyną ir prezidentas Raimondas perleisdamas prezidento regalijas, nes sezonas baigėsi, o kartu baigėsi ir prezidento pareigos.

Daugiau persidavimų neįvyko, nes šeimininkas maloniai visus pakvietė eiti pirtin, nes kūrenasi tuščiai.

Pirmas išskubėjo ten brolis Raimonda G., kadangi turėjo reikalų ir reikėjo išvykti, kartu su broliu Algirdu B., kurį iškvietė kažkas žvėrių medžioti, kad ir kaip artistiškai apgailestavo dėl išvykimo visiems demonstruodamas, daiktą panašų į rankšluostį, vis tiek išvyko. Tiesa, prieš tai dar sodybos šeimininką pamokinęs kaip kovoti su piktaisiais žemės kurmiais.

Vėliau vyko šaudymo varžybos ir čia brolis Martynas iš pacifisto tapo rimtu pretendentu į medžiotojus, pradraskęs šaudmenimis taikinį apie vidurį, o naujai iškeptas medžiotojas brolis Rolandas, kuriam ant medžiotojo pažymėjimo gal dar ir rašalas nenudžiūvo, toje vietoje, kur buvo uždėtas antspaudas, demonstravo nepavydėtiną taiklumą ir šaudymo techniką, tarsi būtų kelias dešimtis šernų paguldęs gūdžiose lietuviškose giriose.

Nors tą vakarą buvo įrodyta, kad pataikyti gali visi..., kad tik būtų į ką.

Smiginio varžyboms tą vakarą nebuvo lemta įvykti, nes daugelį patraukė pirtis su elektros instaliacijos aptarimais, o temą paskatino neva tai nuo boilerio trenkianti elektros srovė.

Brolis Giedrius pasižadėjo kada nors, apžiūrėti ir išspręsti šią problemą.

Po to dar buvo kalbų apie praeitį, apie šaudymą ir aplamai apie gyvenimą...

Važiavome vežami naujo prezidento brolio Martyno prezidentine mašina diskutuodami apie brolį Juozą ir jo puikią sodybą, apie gilias istorines žinias ir gebėjimą maloniai pabendrauti.

Ir tai buvo paskutinis Šiaulių rajono LIONS klubo vyrų susirinkimas 2014/2015 metų sezone.

Liko tik Kuršių marios su ešeriais, bet ten jau jokių oficialumų, tik žvejyba ir bendravimas...

Pirtyje nebuvęs, bet puikiai su šeimininku pabendravęs Jonas


grįžti