Naujienos

PAŽINTINIS SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO

Kalendorius antradienį (2015-04-21) paliko be jokios šventės, bent jau manąjį, tiesa sentencija lapelyje užrašyta su tam tikra pretenzija: „Kiek nesąmonių pasako žmonės vien norėdami pasakyti ką nors nauja“.

Tas kalendorines pretenzijas paneigianti LIONS klubo vyrų viešnagė, vedė į VŠĮ Šiaulių centro polikliniką, o tiksliau į jos vieną iš filialų Psichikos dienos stacionarą.

Brolis Mindaugas norėjo parodyti, kokį produktą yra sukūręs Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams, kuriuos laikinai pakirto nervų ligos, o perfrazuojant patį Mindaugą, „visos ligos yra iš nervų ir tik kelios iš meilės“.

„Liūtus“ pasitiko malonus personalas, dieną besigydančių pacientų jau nebuvo, todėl pradžioje, susėdę ratu, kaip jau klasika tapęs vaizdas yra daugeliui įstrigęs M. Formano „Skrydyje virš gegutės lizdo“, išklausėme čia dirbančios gydytojos ir Mindaugo pasakojimo apie tai „kas čia yra ir kaip tai veikia“.

Jūsų raštininką tą akimirką, ypač kai kalbėjo gydytoja, apie naujus gydymo metodus, naujus vaistus, be šalutinių ten visų efektų, apie pacientų pokalbius, simptomus, užplūdo literatūriniai prisiminimai. Ypač aštriai iškilo A. P. Čechovo „Palata Nr. 6“, o paskui ir J. Kunčino romano „Tūla“ personažo nuotykiai panašiose įstaigose sovietinio meto Vilniuje. J. Kunčino personažas, toks klipata girtuoklis rašė, kad vaistai, kuriais buvo farširuojamas, jam ko gero labai pakenkė kepenims, o čia, Psichikos dienos stacionaro patalpose tvyranti ramybė buvo atvirkščias vaizdas tiems užplūdusiems vaizdiniams.

Po pokalbio sekė ekskursija, per įvairias patalpas, kuriose pacientai yra gydomi įvairiomis terapijomis: muzikos, spalvų, kvapų, molio, siuvimo, medžio apdirbimo, ko gero ir socialinių įgūdžių formavimo į kurį įeina maisto pirkimas ir gamyba...

Palatos Nr. 6 nebuvo nei pirmame nei antrame aukšte.

LIONS klubo vyrai viskuo domėjosi, smalsavo, juokavo, juk negali išsižadėti to, apie ką toks prancūzų XVIII amžiaus filosofas J. O. de La Mettrie traktate „Žmogus-mašina“ rašė, kad žmogaus protas, kaip laikrodžio prisukimo spiralė, kuriai nutrūkus, laikrodis sugenda, o žmogus... Taigi...

Kiti matydami čia vykdomas veiklas, pasišovė paremti dienos stacionarą medžiagų ir medienos atraižomis, kitais dalykais, norėdami padėti šiandien likimo nuskriaustiems mūsų krašto žmonėms, pagaliau, juk „liūtų“ šūkis įpareigoja – mes tarnaujam.

 

Po ekskursijos, po visų padėkų, klubo valdžia dar nusprendė organizuoti posėdį, o visi noriai sutiko, nes kai kurie buvo prisiuostę kvapų terapijoje citrinų ir kitokio kvapo mišinio, kuris sukelia žmogui ramumą ir dosnumą.

Taigi, buvo dosniai dalijami kvietimai į kaimyninių klubų organizuojamus renginius, terapijos paveikti broliai juos graibstė ir rinko komandas vizitams.

Taip pat buvo apdovanoti trys atšventę gimtadienius, šių metų dovanomis – kepuraitėmis su klubo simbolika: Mindaugas, Adolfas ir Jonas.

Tiesa iždininkui paprašius papildomai susimokėti nario mokesčio, kadangi einamoji sąskaita tuščia, atsiliepė tik vienas brolis Algirdas, kiti kukliai nutylėjo, nors, kad reikia pasipildyti sąskaitą, pritarė visi.

Paskui buvo paskelbta žinia, kad brolis Martynas teikiamas gubernijos valdybon kandidatu, kam buvo pritarta plojimais, nors šis kukliai muistėsi sakydamas, kad forume gali atsisakyti tos naštos ir karjeros.

Prezidentui pastebėjus, kad klube yra kvorumas, buvo pastumdyta kito sezono valdžios piramidė: prezidentas bus Martynas, sekretoriumi Jonas, o iždininkų, trečią kartą Adolfas, kuris pareiškė, kad prie pinigų jį traukia, jis yra medžiotojų būrelio iždininkas, bet vienbalsiai buvo pritarta pasiūlymui.

Aptarti paskutiniai, tradiciniai renginiai, kurie dar laukia, ir aptartos preliminarios jų datos, bet tai atskiros temos ir prie jų, jūsų kukliam raštininkui dar, matyt, teks sugrįžti.

Posėdis Psichikos dienos stacionare užsitęsė, vyrai visi išėjo ramūs, geranoriškai ir dosniai nusiteikią, toliau vykdyti savo misiją, bet jau galvodami apie tuos tris renginius, kurie uždaro sezoną, ir suteikia daug gerų emocijų vasarai.

Tačiau neišdilo ilgam ir jubiliejų atšventusio brolio Mindaugo kūrinys, kuris toks tolimas ir tobulas savo esme nuo tų įvaizdžių, kurie buvo iškilę apsilankymo pradžioje.

Lankęsis pažinimo tikslais Psichikos dienos stacionare, o gal ir skridęs virš gegutės lizdo, kartu su kitais, „liūtas“ Jonas.  


grįžti