Naujienos

AČIŪ UŽ JŪSŲ GERUMĄ! (keli pamąstymai apie labdaros vakarą)

Penktadienio vakarą (02-27) prie Kuršėnų Kultūros centro pastato buvo sunku rasti, kur pasistatyti automobilį, o salė pačiame centre buvo beveik pilna, kaip per didžiąsias šventes. Taip galėjo pagalvoti atsitiktinis praeivis, o iš tikrųjų čia vyko tikra gerumo šventė, kurią trečią kartą organizavo Šiaulių rajono LIONS klubas.

Tai buvo labdaros vakaras, kurio metu suaukotos lėšos buvo numatomos skirti Šiaulių rajono likimo nuskriaustiems žmonėms.

Per praėjusius metus nuo paskutinio renginio LIONS klubas parėmė ne tik daugiavaikę šeimą iš Kairių miestelio, bet ir autizmu sergantį mažametį Pauliuką iš Vinkšnėnų kaimo, aukojo Filipinų ir Rygos tragedijos nukentėjusiems, padėjo įsigyti koncertinį akordeoną talentingam kuršėniškiui, parėmė našlaičiais likusius vaikus Raudėnų seniūnijoje, ir dar daug kitų darbų padarė, kuriuos susirinkę Šiaulių rajono ir Kuršėnų geros valios žmonės galėjo pamatyti renginio pradžioje, specialiame, ta proga „susuktame“  filmuke.

Vakarą tradiciškai „pradėjo“ LIONS organizacijos himnas, kurį salė irgi tradiciškai lydėjo gausiais plojimais.

Toliau sekė klubo prezidento Raimondo B. žodis susirinkusiems, virtęs savotišku padėkos už gerumą benefisu, nes kalbėtojas, ką ten kalbėtojas, oratorius Raimondas pasakė viską taip aiškiai ir vyriškai tvirtai, kad visiems beliko susižavėjus klausytis ir audringai ploti pabaigus kalbėti.

Sunki tai yra misija ant scenos ir prezidentas to neslėpdamas braukė prakaitą kalbos metu, bet užtat kokia kalba  buvo, suminėti geri darbai, padėkota atėjusiems žmonėms.

Susirinkusius pasveikino Šiaulių rajono meras A. Gaubas ir Kuršėnų parapijos klebonas S. Paliūnas. Pirmasis, savo kalboje pasidžiaugė LIONS klubo veikla ir palinkėjo tęsti gerus darbus, o antrasis kalbėtojas priminė susirinkusiems Šv. Jono Krikštytoją ir jo imperatyvą – dalintis su neturinčiu.

Toliau, jau prasidėjo „Cezario grupės“ spektaklis „Drąsi šalis“, pradėjęs vedžioti visus, talentingų aktorių dėka po mūsų lietuviško identiteto, arba tapatybės slėpinius ir užkaborius, ir kurių  išryškintų ir užaštrintų salė kvatojo arba sulaikiusi kvėpavimą negalėjo patikėti, kad čia yra kalbama apie mus visus susirinkusius.

Į pertrauką pakilo visi su daina: „senieji Vilniaus stogai“ ir antro aukšto fojė, LIONS klubas visus geros valios žmonės vaišino simboliška vyno taure, bei suteikė galimybe apžiūrėti parodą, bei įsigyti joje eksponuojamų darbų. O parodą tradiciškai suorganizavo klubo partneriai iš VŠĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ įstaigos.

Antra dalis spektaklio vakaro dalyvius metė į skaudžią lietuvišką realybę, plėtodama savižudybės tematiką ir pabaigoje tiesiog įtaigiai, sudainuodama odę, paprastai, banaliai kasdienybei ir galimam džiaugsmui ta akimirka, kad esi, kad gyveni.

Spektaklis baigėsi ir salė, atrodo, nepatikėjo, kad tai jau įvyko, paskui visi atsistoję aktorius apdovanojo ilgomis ovacijomis, o LIONS klubo prezidentas Raimondas, sekretorius Martynas ir iždininkas Jonas, dar ir (eilės tvarka) padėkos raštu, gėlėmis ir dideliu tortu (sudegusioms kalorijoms atstatyti).

Po to, sekė padėkų įteikimo ceremonija, prie renginio organizavimo prisidėjusiems asmenims.

Susirinkusius į labdaros vakarą žmonės, svetingai išlydėdami ir sakydami garsiai: „ačiū, kad atėjote“, LIONS vyrai dovanojo po kuklų skirtuką, kuriame irgi buvo parašyta: „Ačiū už jūsų gerumą!“.

Daugelis žmonių patys dėkojo LIONS vyrams, žadėjo dalyvauti sekančiuose renginiuose, prašė nepasikuklinti, kviesti, juk visiems, mums kartais taip norisi būti gerais, o kada susirenka toks būrys gerumu spinduliuojančiu žmonių, apima labai geras jausmas, kurį galima pavadinti – džiaugsmu.

Tokia Šiaulių rajono ir Kuršėnų geros valios žmonių reakcija LIONS klubo vyrus įkvepia tolimesniam savo tarnavimui žmogui, siekiui padėti, siekiams daryti gerus darbus ir džiaugtis jais kartu su visais.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio renginio organizavimo ir dalyvavo jame.

Užrašė „liūtas“ Jonas.


grįžti