Naujienos

RYŠKUS PĖDSAKAS

Saulėtą, vasariškai šiltą penktadienio (10-03) pavakarę Šiaulių rajono „LIONS“ vyrai suvažiavo ar pėsti atpėdino prie Kuršėnų „Palangikės“.

Tiesa, tokių atsirado nedaug, nors ir vienos rankos neužteko suskaityti buvusių, nes daugiau buvo priežasčių nebūti, ir tos priežastys anot prezidento Raimondo pateisinamos, svarbiausioji ir populiariausioji buvusi – mokytojo diena.

Bet susirinkę vyrai neskaičiavo nei kiek yra iš viso ar kiek nėra, kaip neskaičiavo ir kiek virš šimto pušaičių buvo pasodinta į pernai metais pradėtą prižiūrėti čia besiformuojantį skverelį.

Sodino „liūtai“ tiksliai vadovaujami prezidento, (o jis kaip koks N. Cruščiovo laikų partijos sekretorius, kuris mokė kvadratiniu – lizdiniu metodu sodinti kukurūzus), kur, kokia tvarka ar netvarka, linija ar kreive sodinti pušeles.

Keletas vyrų įtartinai greitai sulaužę kastuvus likusiems sodintojams padavinėjo pušaites, įtartinai jas vadindami „sėklomis“. Čia matyt vis tie „bobų vasaros kerai“ veikė kai ne kuriuos.

Vietiniai gyventojai į „liūtų“ talką žiūrėjo palankiai, siūlė vandens, palaistyti pušis, net šlangą per tvorą išmetė, o baigus darbą dėkojo, sakydami, kad gerą darbą darome.

Žinioj kad gerą, sodiname pušyną.

Toks buvo antrojo susirinkimo pirmas darbotvarkės klausimas.

Antras klausimas buvo svarbesnis – Metų veikos plano tvirtinimas.

O klausimo svarba reikalavo iškilmingesnės vietos, todėl suvažiavo visi į Taco picą.

Užsisakė pradžiai po picą ir gurkšnodami alų išklausė sekretoriaus pateiktą metų veiklos planą, bei vienbalsiai patvirtino.

Dirbti (tarnauti) vis tiek visiems reikės, todėl nėra prasmės ginčytis, ypač po medelių sodinimo.

Toliau buvo kalbama apie kvietimus į renginius.

Į Vilnių nuspręsta pagal galimybes važiuoti, nes darbo diena ir tolimas kelias, jeigu kam sutaptų darbas ir kelionė tas ir apsilankysiąs.

Paminėjus Palangos moterų klubą, nepaskelbus datos, kad reikia vykti, užsirašė iš karto „liūtas“ Adolfas. Patinka jam pajūrys ir kopos, nors visiems patinka ta vieta Lietuvoje, bet Adolfui, ko gero, labiausiai, be to reikia ir to jodo dar įsikrauti prieš ilgą šaltąjį sezoną.

Smagiai pasisėdėta buvo, o dar į pabaigą sėdėjimo Česlovas pakvietė visus pas save valgyti blynų, mat jo Diana, prikepė, o po picų jų turėjo užtekti visiems.

Susigundė vėl gi Adolfas, nes jie išvažiavo dviese namo, kiti kas kaip, o jau ir lauke sutemę buvo, beveik visas vakaras ištikęs.

Gerai praleidome penktadienio vakarą, tvirtai nusprendę, kad klubas prie „Palangikės“, paliks ryškų pėdsaką ir ilgam.

 

Sodinęs pušis Jonas Kiriliauskas


grįžti