Naujienos

MIESTE ANT SEPTYNIŲ KALVŲ...

Gražų ir pakankamai vėlyvą sekmadienio rytą (2014-09-21), trys vyrai važiavo Vakarų kryptimi, nusiteikę pietums išklausyti Šv. Mišių, ant vienos iš septynių kalvų stovinčios bažnytėlės, turinčios titulą - Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų.

Kelionė neprailgo, nes trejetas vyrų šeštadienį ir penktadienio pavakarę buvo praleidę turiningai, todėl buvo ką papasakoti ir ką pasiklausyti.

Telšiai pasitiko su saule, geru oru ir šventės nuojauta.

Užlipę prie šventoriaus, nuo kalvos išvydome įstabų vaizdą į Masčio ežerą su sutvarkytomis pakrantėmis ir sala, o čia pat reginiu besižavėjęs bažnyčios vikaras pasilabinęs su mumis pasakė, kad niekaip negali atsižiūrėti tuo vaizdu. To žemaitiško grožio pakerėti trys vyrai nusifotografavo Masčio ežero fone, Prezidentui (vienam iš trijų vyrų), nusistebėjus neregėtu dar ir netikėtu grožiu.

Bet suskambus varpams patraukėme bažnytėlėn, kuri kažkada buvo cerkvė ir tolimais 1935 metais buvo pašventinta kaip katalikų bažnyčia, kuri jau buvo sausakimša, pamaldžių žemaičių, ir uniformuotų LIONS atstovų.

Trys vyrai mišias išklausė stovėdami, ypač dvasingu veidu klausėsi Prezidentas, kartais jo būsena pereidavo į pakylėjimą (nuo prezidentinių rūpesčių naštos), ypač visi vyrai buvo pakylėti, kai Šv. Mišias aukojantis parapijos klebonas prelatas (titulas toks bažnytinėje hierarchijoje, sekantis jau galimai - vyskupas) pasakė, išsakyti tyliai norą ir paprašyti Viešpaties jo išpildymo.

Prelatas pamokslo metu pakvietė visus į Viešpaties vynuogyną (Šv. Evangelijos metafora – tarnavimas Dievui ir žmonėms) parapijiečius taip, kaip darbuojasi LIONS organizacija.

Ta žinia ne tik tris vyrus, bet ir visus LIONS narius pakylėjo.

Po to ilga procesija šventoriuje susirikiavo su pašventinta Telšių LIONS moterų klubo vėliava priešakyje ir dūdų orkestro vedami visi žygiavo į dramos teatrą, kuriame laukė vaikų priešinių paroda ir Lauros studijos jaunųjų atlikėjo koncertas. Jo metu trys vyrai pamatė daugybę personažų: kokteilių gamintojų, jogų, Pepe Ilgakojinė dar buvo viskuo nepatenkinta, nepatiko jai net Telšių Mero (čia buvo ne personažas, o tikras veikėjas) kalba, žodžiu daug visko buvo.

Sekretorius (antras iš trijų vyrų) taip įsijautė koncerto metu, kad Laurai paklausus kas lanko mokyklą, pakėlė ranką, nekreipdamas dėmesio, kad buvo klausiama kas lanko mokykloje pirmą klasę. Jam norėjosi gauti iš Lauros rankų šokoladuką su jos atvaizdu, dėl kurio taip varžėsi prie scenos būrys Sekretoriaus (gal būt) klasiokų.

Tris vyrams nuobodžiauti koncerto metu nebuvo kada nes reikėjo daryti mankštą, jogą, net šokti (sėdint), nes atvirai pasakius, visi trys norėjo gauti tų šokoladukų, bet galų gale nė baliono geltono su Telšių LIONS klubo simbolika nebeliko, vis tie klasiokai pirmesni (Sekretoriaus) buvo, nors ir kaip visų širdelės plakė tuk tuktuk...

Koncertas baigėsi ovacijomis, o trys vyrai gavę iš Telšių LIONS moterų dėmesio ir koordinates pasileido atgal į mašiną, kurią paliko vienos iš kalvų papėdėje. Kelionės metu Prezidentas negalėjo atsigrožėti žemaičių sostinės grožiu ir pažadėjo dviem vyrams daugiau, kai atvyks į Telšius pasivaikščioti po miestą ir nebesėdėti rūsiuose, kaip darydavo iki šiol.

S. Daukanto gatve, kaip tikri telšiškiai patraukėme link moterų klubo būstinės.

Čia tris vyrus pasitiko svetingai (susimokėjo už pavakarius), paspaudė ranką Prelatui, kuris vėliau palaimino maistą.

Rinkosi vakarėlio dalyviai, svečiai ir visos pasitempusios, uniformuotos Telšių LIONS klubo moterys.

Trys vyrai išgėrė po taurelę baltos (Sekretorius taurę vandenėlio su citrina, kad šypsena sumažėtų), nusprendė, kad šventė tik prasideda, o moterys jau visos gražios.

Kas čia per stebuklas galvojo pamiršę, kad tą sekmadienio dieną kalendorius bylojo prasidedant Bobų vasarą, o kas nežino simbolikos tos dienos tegu paskaito trečio vyro knygos „Ženklai“ pirmąją novelę tokiu pačiu užvadinimu.

Taigi, šventė prasidėjo, o kaip paprastai būna, laikas stebuklingai greitai pralėkė ir pamatė trys vyrai, kad paliko beveik vieni su Telšių liūtėmis, kurios įtartinai ėmė užuolaidomis langus dangstyti (trijų vyrų širdelės vėl ėmė plakti tuk tuktuk, maža kokie papročiai kitame rajone yra?), todėl netikėtai šeimininkėms ruošėsi sprukti namolio, tik lengvai ištrūkti nepavyko, teko dar kartą paaukoti pinigėlių likučius, už tai gauti ketvirtį kepaliuko baltos duonos, „ką tik iš pečiaus“, dar daug šypsenų, rankų paspaudimų ir pažadą nuo šiol ir iki dienų pabaigos lankytis Šiaulių rajono LIONS klubo renginiuose.

Grįžo trys vyrai namo pakilios nuotaikos, pailsėję, girdėję Dievo žodį, trumpam stabtelėje  pakelėje (degalinėje), po to kurdami metų veiklos planą skubėjo namo, kad su šviesa grįžti, nes pirmadienis jau visai ne už kalnų.

O visi nebuvėliai pavydėkit dabar visus metus iki kito tokio puikaus renginio Šventos Žemaitijos sostinėje, pas svetingas LIONS klubo moteris...

 

Trečias vyras vardu Iždininkas, užrašęs viską taip kaip buvo.


grįžti