Naujienos

ŠIAULIŲ RAJONO LIONS KLUBUI 10 METŲ

Penktadienio pavakarę (2014-04-25) į užeigą „Smakų smakas“ rinkosi iškilmingai pasipuošę vyrai ir damos, rinkosi Šiaulių rajono LIONS klubas ir jų svečiai paminėti dešimties metų klubo  veiklos jubiliejų.

Iškilmingą oficialios dalies pradžią skelbė puikus Šiaulių miesto S. Sondeckio menų gimnazijos akordeonistų kvarteto pasirodymas, vadovaujamas mokytojos Marytės Markevičienės.

Toliau buvo suteiktas žodis 2013 - 2014 metų sezono Šiaulių rajono LIONS klubo prezidentui Daliui Ablingiui, kuris savo kalboje pasidžiaugė nuveiktais darbais ir ta gera dvasia kuri gaubia rajono „liūtus“ jų atliekamuose darbuose ir kitose veiklose.

Po prezidento, žodžio paprašė užeigos  „Smakų smakas“ šeimininkė, padėkojusi klubui, kad pasirinko jų įstaigą, įteikdama visiems vakaro dalyviams po gardžią dovanėlę ir taurę vyno.

Pirmasis klubo prezidentas Raimondas Jakutis papasakojo klubo gimimo istoriją.

Sveikinimus tęsė Lietuvos LIONS klubų distrikto gubernatorė Kristina Jančienė, dėkodama rajono klubo vyrams už tarnavimą žmonėms, už gerų renginių organizavimą už pagalbą likimo nuskriaustiems.

Šiaulių „Alkos“ klubo atstovai, kurie yra „krikštatėviai“ Šiaulių rajono klubo, džiaugėsi savo „krikštasūnių“ buvimo ženklais ir gebėjimu darniai organizuoti savo veiklą.

Toliau renginyje grojo akordeonistai palydėti atsistojusių dalyvių ovacijomis ir susižavėjimo šūksniais.

Vakaras tęsėsi, prasidėjo tikras LIONS klubų prezidentų paradas, Šiaulių rajono „liūtus“ sveikino ir visko daug linkėjo: Palangos, Telšių, Šiaulių moterų klubų prezidentės su pagalbininkėmis.

Prieš ir po vyrų „liūtų“ klubų sveikinimus vakaro dalyviams dainavo solistė Greta Keraitė iš Kuršėnų, kurios tėvelis yra Šiaulių rajono LIONS klubo narys.

Rimtai, dalykiškai ir nestokodami humoro vakaro „kaltininkus“ jubiliejaus proga dar sveikino Plungės, Telšių ir Šiaulių LIONS vyrų klubų atstovai.

Oficialiosios dalies pabaigoje dešimčiai buvusių prezidentų buvo įteikti prezidentų ženkleliai, LIONS klubo narių sertifikatai tiems, kurie tokių dar neturėjo, ir padaryta bendra kolektyvinė visų dalyvių, bei atskiros: klubo ir klubo prezidentų nuotraukos.

Toliau prasidėjo neoficiali dalis, kuri tęsėsi iki vidurnakčio ir ilgiau, buvo smagiai pasišokta, gerai pabendrauta, turiningai praleistas vakaras žymintis dešimtmetį bendro buvimo, bendrų tikslų ir bendrų siekių įgyvendinimo laikotarpį.

Jos metu dar buvo pasveikinti rajono „liūtai“ atšventę savo gimtadienius.

 

Vakarą vedė ir šį trumpą reportažą iš netrumpos šventės užrašė „liūtas“ Jonas Kiriliauskas

Nuotraukos pateiktos galerijoje (http://lionclub.lt/index.php?mact=Gallery,m6e73e,default,1&m6e73edir=Desimtmetis%2F&m6e73ereturnid=57&page=57)

 


grįžti