Naujienos

Kai suteiki viltį...

 

Per didžiąsias metų šventes Šiaulių rajono kultūros centro salė būna tokia pilna, kokia buvo ir vasario 28 dieną, kada visus geros valios žmonės čia ateiti ir aukoti kvietė Šiaulių rajono „LIONS“ klubas.

Žmonių tą vakarą susirinko daug, nes susirinko ne tik gerai praleisti penktadienio vakarą, bet ir padėti savo artimui, kuriam dabar reikia, kuriam dabar skauda, bet kuris turi viltį.

„Įgyvendink savo svajonę“ – toks, atrodo yra šių metų pasaulinio „LIONS“ asociacijos prezidento šūkis, toks šūkis tinka ir Šiaulių rajono  „LIONS“ klubo vyrams, kuriuos šiais metais „PADĖTI silpniems, paguosti liūdinčius, sušelpti vargstančius“ veda kuklus ir tvirtas prezidentas Dalius Ablingis.

Kaip vėliau prisipažino klubo vyrai, ne vienam virpuliukai per kūną vaikščiojo, kai reikėjo lipti į sceną, prieš pilnutėlę salę, o klubo prezidentui kreiptis į publiką, su padėka ir viltimi, kad Daivai Rumbauskienei gyvenančiai Kairiuose (Šiaulių raj.), kuriai reikalinga chirurginė operacija, visi tą vakarą susirinkę salėje padėsime. Kaip pernai metais padėjome Benignai Petraitytei ir Pakumulšių kaimo, šiemet atvykusį į renginį dar kartą visiems nuoširdžiai padėkojo už tolesnį gyvenimą be skausmo ir vaistų.

Atrodo nesudėtinga pilietinė pareiga padėti žmogui, bendruomenei ir nedaug tereikia, kad žmogų, šeimą padarytumei laimingu, ir tam tereiki nedaug, geros valios ir susitelkimo.

Kairių seniūnijos pavaduotoja Alma Macijauskienė vėliau nuo scenos sakė, kad negalėjo patikėti, kad į seniūniją kreipėsi žmonės, kurie siūlo pagalbą, ne prašo ko nors gauti, ne reikalauja.

Tokie yra tarptautinės „LIONS“ organizacijos veiklos pagrindai, tarnauti, vienyti ir telkti vietos bendruomenes kilniems tikslams, geriems darbams, nes suvienijus pastangas, sutelkus daugiau žmonių, galima ženkliau paremti tą, kuriam dabar labiausiai reikia.

Šiaulių rajono meras Algimantas Gaubas dėkojo klubui už tas iniciatyvas, kurias jie vykdo.

Kuršėnų parapijos klebonas Saulius Paliūnas remdamasis Šv. Raštu susirinkusiems išdėstė labdaros, aukos ir pasiaukojimo esmę, kuri yra labai paprasta – kas mažiau turi, tas labiau linkęs aukoti artimui savo.

Susirinkusiems į vakarą koncertavo solistė Greta Keraitė, moterų vokalinis ansamblis „Melodija“, liaudiškos muzikos ansamblis „Salduva“ ir Lauros studija iš Šiaulių.

Renginį vedė žmogus – orkestras Jonas Radzevičius, kurio šmaikštus žodis, ir vietoje, ir laiku ekspromtu trykštantis humoras visiems susirinkusiems dovanojo dar ir gerą nuotaiką.

O ta gera nuotaika dar ilgai po to nesitraukė, visi, aš beveik neabejoju, kad visi po to vakaro dar ilgai jautėsi gerai, kaip galima gerai jaustis padarius gerą ir naudingą darbą.

Šiaulių rajono „LIONS“ padėkojo koncertavusiems kolektyvams ir renginį vedusiam J. Radzevičiui, fotografavui S. Barasai, bei Šiaulių rajono kultūros centro direktoriui R. Sinkevičiui bei kultūros centro kolektyvui.

Rajono „liūtai“ nuoširdžiai dėkoja ir lenkia galvas prieš visus Šiaulių rajono gyventojus atėjusius ir palaikius klubą šioje iniciatyvoje.

Nuoširdus AČIŪ visiems.


grįžti